Máš meno Svätý

c# 
 
Ty si ten Boh, ktorý c# je
 máš meno Svätý
Baránok, čo nemá c# hriech
 máš meno Svätý

c# 
 
 Všemocný, jediný Pán
 máš meno Svätý
 Kristus Kráľ, Boží Syn sám
 máš meno Svätý

c# 
 
 V mene E/G# tom hriechy odpúšťaš nám
 úkryt bezpečný mám
f# v mene nádhernom
 V mene E/G# tom silu stále mi dávaš
 napriek bolesti stáť
f# v mene nádhernom