Máš meno Svätý

Intro:

1:

EETy si ten HHBoh, ktorý c#c#je, máš AAmeno Svätý
EEBaránok, HHčo nemá c#c#hriech, máš AAmeno Svätý

2:

Všemocný, jediný Pán, máš meno Svätý
Kristus Kráľ, Boží Syn sám, máš meno Svätý

chorus:

V mene E/G#E/G#tom hriechy AAodpúšťaš HHnám
úkryt EEbezpečný AAmám
f#f#v mene HHnádhernom
V mene E/G#E/G#tom silu AAstále mi HHdávaš
napriek EEbolesti AAstáť
f#f#v mene HHnádhernom

1

2

chorus

instrumental chorus 2x

chorus 2x

interlude

1

outro