Tí, čo sú smädní

 
Príď, ó, Ježiš, príď

 Tí, čo sú smädní, zoslabnug# 
 nech nájdu prameň
 a ponoria f# srdE/G# cia v ňom
 Smútok a bolesť sa odplaví z g# nás
 na vlnách lásky
 voláme z f# hĺbE/G# ky zas

Duchu Svätý, príď