Tí, čo sú smädní

intro

Chorus 1: 4x

EEPríď, ó, Ježiš, AApríď

1:

Tí, čo sú EEsmädní, zoslabnug#g#
nech nájdu AAprameň
a ponoria f#f#srdE/G#E/G#cia v AAňom
Smútok a EEbolesť sa odplaví z g#g#nás
na vlnách AAlásky
voláme z f#f#hĺbE/G#E/G#ky AAzas

chorus 2: 4x

EEDuchu Svätý, AApríď

interlude

chorus 2 4x

1

interlude

chorus 1 8x

outro