Moje malé svetielko

1:

CCMoje malé svetielko
chcem, aby svietilo
FFMoje malé svetielko
chcem, aby svietiCClo
svietiGGlo, svietiCClo

2:

Ježiš mi ho zapálil
chcem, aby svietilo
Ježiš mi ho zapálil
chcem, aby svietilo
svietilo, svietilo

3:

Nikto mi ho nesfúkne
Chcem, aby svietilo
Nikto mi ho nesfúkne
chcem, aby svietilo
svietilo, svietilo

4:

Skryť ho pod nádobu nie
Chcem, aby svietilo
Skryť ho pod nádobu nie
Chcem, aby svietilo
svietilo, svietilo

2

3 + 4 rýchlejšie

outro