Srdce ti daruje

 
 Srdce ti daruje túto pieseň chvál
 Srdce ti daruje túto pieseň chvál
c# túžim chválu vzdať
 so všetkým, čo v ňom mám

 Srdce ti daruje túto pieseň chvál
 Srdce ti daruje túto pieseň chvál
c# patrí tebe len
 a spievam ti ju rád

 Nedá sa ťa neľúbiť
 nedá sa ťa nesláviť
Ježiš môjmu A/C# srdcu H/D# pieseň dal

Ježiš môjmu A/C# srdcu H/D# pieseň dal