Ty si mojou láskou

1:

Ty si mojou G/HG/Hláskou, nemennou a CCstálou
mojím pevným DDmiestom, na ňom môžem CCstáť
Tajomne ma G/HG/Hdvíhaš, lásku vo mne skCCrývaš
keď si pri mne DDblízko, láska nesie CCma

chorus: 2x

AleGGluja, aleDDluja, aleeeluja
CCtebe spievať chcem

1

chorus 2x

2:

Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou
radosť prúdi zvnútra môjho srdca von
Vždy, keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet
a ja cítim pieseň v mojom srdci rásť

chorus 2x

2

interlude + modulÁCIA

chorus M: až do het

AleAAluja, aleEEluja, alef#f#luja
DDtebe spievať chcem