Pozri, ako mení ma Ježiš

intro

1:

DDPozri, ako GGmení ma JeDDžiš
DDPozri, ako GGmení ma JeAAžiš

chorus 1:

On GGdvíha AAma, sloDDbodu A/C#A/C#dáva hhmi
GGPozri, ako AAmení ma DDJežiš

1

chorus 1 2x

2:

Kráčať chcem na stretnutie s ním
Kráčať chcem na stretnutie s ním

chorus 2: 2x

Od skúšky ku skúške až do víťazstva
kráčať chcem na stretnutie s ním

2

chorus 2 2x