Pane Bože, tebe spievam

Pane Bože, tebe spievam,
tlieskam tučnými rúčkami
Pane Bože, čuj, jak spievam
pozri, aký milučký som

Ďakujem ti, Bože dobrý
za obe moje krivé nohy
za môj nos a pehy na ňom
za to, že si mojím Tatom

za to, že si mojím Tatom