On je Jahve

 Kto sa nad vodami vznáša
 v svojich dlaniach mesiac 
 Každú temnotu a zlo
c# 
 svetlom slnka zaháňa

E/G# 
 Komu patria výšky hôr
 kto je v hĺbke zeme H/D# tiež
c# 
 Kto je väčší ako vesmír
E/G# 
 mojej duše milenec

Boh Stvoriteľ, on je c# Jahve
Veľký Ja Som, on je E/G# Jahve
náš pánov Pán, on je c# Jahve
Kvet Sáronu, on je c# Jahve
Spravodlivý, on je E/G# Jahve
Trojjediný, on jec# Jahve

 Kto je ten, s kým vždy som šťastný
 kto je ten, v kom pokoj mám
 Kto je ten, čo poteší ma
 slzy v radosť premieňa

 Kto vždy pozná moje túžby
 v mojom vnútri povstáva
 Kto ma sýti, keď som hladný
 tým, čo srdce napĺňa

 Ty si svätý, nekonečný
 a naH/D# veky vládu c# máš
 Každé koleno sa skloní
 tvoje meno kažc# dý vyzná

 Zástup svätých vzdá ti chválu
 pred tvoj H/D# trón sa zhromažc# 
 Tvoj ľud na zemi sa zíde
A/C# 
 tvoje meno H/D# ohlási

E/G# Jahve – Boh stvoriteľ
c# Jahve – Veľký Ja Som
E/G# Jahve – náš pánov Pán – c# Jahve
E/G# Jahve – Kvet Sáronu
c# Jahve – Spravodlivý
E/G# Jahve – Trojjediný – c# Jahve