On je Jahve

1:

EEKto sa nad vodami vzAAnáša
EEv svojich dlaniach mesiac HH
EEKaždú temnotu a zAAlo
c#c#svetlom slnka zaháHHňa

E/G#E/G#Komu patria výšky AAhôr
EEkto je v hĺbke zeme H/D#H/D#tiež
c#c#Kto je väčší ako AAvesmír
E/G#E/G#mojej AAduše mileHHnec

chorus:

AABoh Stvoriteľ, on je c#c#Jahve
HHVeľký Ja Som, on je E/G#E/G#Jahve
AAnáš pánov Pán, on je c#c#JahveHH
AAKvet Sáronu, on je c#c#Jahve
HHSpravodlivý, on je E/G#E/G#Jahve
AATrojjediný, on jec#c#JahveHH

2:

Kto je ten, s kým vždy som šťastný
kto je ten, v kom pokoj mám
Kto je ten, čo poteší ma
slzy v radosť premieňa

Kto vždy pozná moje túžby
v mojom vnútri povstáva
Kto ma sýti, keď som hladný
tým, čo srdce napĺňa

chorus 2x

bridge:

AATy si svätý, nekoHHnečný
EEa naH/D#H/D#veky vládu c#c#máš
AAKaždé koleno sa sHHkloní
tvoje meno kažc#c#dý vyzná

AAZástup svätých vzdá ti HHchválu
EEpred tvoj H/D#H/D#trón sa zhromažc#c#
AATvoj ľud na zemi sa HHzíde
A/C#A/C#tvoje meno H/D#H/D#ohlási

chorus

chorus 2: 2x

E/G#E/G#JahAAve – Boh stvoriteľ
c#c#JahHHve – Veľký Ja Som
E/G#E/G#JahAAve – náš pánov Pán – c#c#JahHHve
E/G#E/G#JahAAve – Kvet Sáronu
c#c#JahHHve – Spravodlivý
E/G#E/G#JahAAve – Trojjediný – c#c#JahHHve

chorus 2x

outro